Nespresso

Vi har under ett flertal år haft ansvaret för alla Nespressos butiksaktiviteter. Kraven har hela tiden varit mycket höga på både oss och på personalen. Personalen har varit av yppersta klass och det har varit högt ställda mål för försäljningen, som dessutom ökat med tiden. Vi har nått målen och ökat försäljningen månad för månad sedan starten. Det har varit ett givande uppdrag där vi hela tiden sett resultatet av vårt hårda arbete.